Phôi xà phòng Glycerin Trắng - 1kg (PXPGW1000) Products
Name Phôi xà phòng Glycerin Trắng - 1kg
Code PXPGW1000
Type Standard
Brand KHAC
Category Phôi xà Phòng
Price 200,000Vnđ
Unit Kg (Kg)
In Stock No